Vrije vertalingen

  • Huurcontracten, verkoopovereenkomsten, plaatsbeschrijvingen, enz.
  • Handleidingen van machines, brochures, catalogi, folders, reclameteksten, enz.
  • Websites (bvb. promotiecampagne CD ‘Out of Africa’ van Helmut Lotti)
  • Thesissen
  • Affiches, brochures, pamfletten, enz.
  • Menu’s, hotelinformatie, enz.
  • Gerechtelijk-geneeskundige verslagen

              …