Gelegaliseerde vertalingen

 • Getuigschriften van goed zedelijk gedrag
 • Attesten van woonst
 • Rijbewijzen
 • Identiteitskaarten
 • Diploma’s
 • Huwelijksdocumenten
 • Echtscheidingsdocumenten
 • Geboorteakten
 • Overlijdensakten
 • Adoptiedossiers
 • Balansen
 • Oprichtingsakten, statutenwijzigingen voor bedrijven in het buitenland
 • Documenten allerhande dienende voor het buitenland