Beëdigde vertalingen

  • Rechtbanken: Dossiers allerhande, documenten inzake echtscheiding, akten allerhande, enz.
  • Advocaten: Verzoekschriften, stukkenbundels, documenten allerhande, enz.
  • Notarissen: Akten allerhande, enz.
  • Gerechtsdeurwaarders: Akten en exploten allerhande, enz.

              …